شهریور دریپ یکی از برندهای زیر مجموعه شرکت دیبا پلاستیک کارون است که محصول نوار آبیاری قطره ای این شرکت تحت این نام به بازار عرضه می گردد.

نوار آبیاری قطره ای شهریوردریپ

یکی از تجهیزات مهم سیستم آبیاری قطره ای “نوار آبیاری قطره ای” یا “نوار تیپ” است. که به آن نوار آبیاری هم گفته می شود.این نوار در واقع یک لوله پلیمری یکسره است که در فواصل مشخص دارای محلی برای خروج قطره ‌ای آب می ‌باشد. جنس این نوار ها از پلی اتیلن نرم بوده و در طول های مختلف به صورت خوابیده و حلقه شده به فروش می‌رسند.در مناطقی که تلفات آب بیشتر از ۵۰ درصد است، می‌توان روش آبیاری تیپ را جایگزین روش‌های مرسوم آبیاری کرد. لوله‌های تیپ از نظر جنس دارای انواع یک، دو و سه ساله هستند و با توجه به شرایط آب منطقه می‌توان در مزارع مختلف کاربرد داشته باشند. برای مثال نوع یک‌ساله آنها برای مزارعی که آب مناسبی ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.