اطلاعات تماس شرکت دیبا پلاستیک کارون

آدرس کارخانه : گتوند ، جاده شوشتر – دزفول ، شهرک صنعتی گتوند
آدرس دفتر مرکزی فروش : شوشتر ، خیابان سادات – مجتمع بازرگانی عجمی
تلفن مدیریت : 09161188380
تلفن ثابت دفتر مرکزی : 36218223 – 061
تلفن امور مالی : 09398703311
تلفن مدیر صادرات : 09163084123
تلفن مدیر فروش : 09161145535
تلفکس : 36227980 – 061
ایمیل : info@diba-plastic.com

اینستاگرام دیبا پلاستیک