داستان ما

ما کی هستیم؟

شرکت دیبا پلاستیک کارون

این شرکت در سال۱۳۶۹ با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع که مقدار ۵۰۰ متر آن سالنهای تولید وساختمان اداری وتعداد ۴ دستگاه تولید وبا ظرفیت اسمی ۱۰۰۰تن تولید انواع نایلون و نایلکس – شیرینگ و کیسه در سال بوده و با استفاده اشتغالزایی ۷ نفر که بعد از طرح توسعه اول در سال ۱۳۸۲ مساحت آن به ۷۰۰۰ متر مربع ومقدار ۳۲۵۰ مترسالنهای تولید وساختمانهای اداری وتعداد ۲۱ دستگاه تولید وبا ظرفیت اسمی ۶۰۰۰ تن تولید انواع نایلون و نایلکس – شیرینگ و کیسه در سال بوده با اشتغالزایی ۳۵ نفر و در طرح توسعه دوم در سال ۱۳۸۵ مساحت آن به ۱۴۵۰۰متر مربع و مقدار ۵۲۰۰ متر سالنهای تولید و انبار و ساختمانهای اداری و تعداد ۲۹ دستگاه تولید با ظرفیت اسمی ۱۰۰۰۰ تن تولید در سال ۹۴ وبا اشتغالزایی ۴۵ نفر افزایش یافته است.اکنون محصولات این شرکت با نام های تجاری دیباپلاستیک کارون ، شهریور دریپ، کارون و داریون به بازار عرضه میشوند.

محصولات ما

چه چیزی

تولید میکنیم؟

به ما اعتماد کنید

چرا؟

دیباپلاستیک

30+سال تجربه
100+پرسنل مجرب
95%رضایت مشتریان

برندهایی که به ما اعتماد کردند