شرکت دیبا پلاستیک کارون درصدد است،با رعایت اصول مشتری مداری از طریق نوآوری در تمامی فعالیت های شرکت، ارتقاء فن آوری ها، بهبود مستمر و با اشراف کامل بر بازار های ملی، منطقه ای و بین المللی، به عنوان الگوی برتر کیفیت و سرآمدترین شرکت تولیدکننده پلاستیک در ایران مطرح گردد.