اطلاعات تماس شرکت دیبا پلاستیک کارون

کارخانه : خوزستان – گتوند ، جاده شوشتر-دزفول ،شهرک صنعتی گتوند

مدیر فروش: 09161145535

تلفن های تماس: 091659660670916585325209166079525

ایمیل : info@diba-plastic.com

اینستاگرام دیبا پلاستیک